yyy

SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK

We wtorek 30 stycznia KP, wraz z innymi organizacjami sportowymi z terenu Gminy Brzeg Dolny, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.
Zarząd klubu składał sprawozdanie z działalności za 2017 rok. Pełne sprawozdanie dostępne jest dla Państwa w Klubie. Poniżej prezentujemy skrócone informacje.   

2017 rok:
dotacja z budżetu Gminy Brzeg Dolny – 180 000 zł
dotacja z MSiT( program KLUB) – 10 000 zł
Wpływy ze składek członkowskich – 20 462 zł

Łączna kwota kosztów – 238 394 zł:
80 704 zł – sekcja Seniorów
39 110 zł – sekcje Juniorzy Młodsi i Juniorzy Starsi
5 825 zł – sekcje Trampkarz i Młodzik
79 108 zł – sekcje Orlik, Żak, Bambinosy
33 648 zł – administracja

Pozyskane dotacje oraz składki członkowskie Klub w całości przeznaczył na realizację zadań sportowych wszystkich sekcji piłkarskich, m.in.: organizację treningów, zawodów sportowych, zakup sprzętu piłkarskiego i strojów sportowych dla zawodników, transport zawodników na ligowe mecze piłkarskie, turnieje, opłaty związane z uczestnictwem w rozgrywkach i ich organizacją, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia trenerów.

Klub Piłkarski Brzeg Dolny prowadzi działalność non-profit. Jego działacze ( zarząd) nie pobierają żadnych wynagrodzeń z racji sprawowanych funkcji, pracując na zasadzie wolontariatu.

Treningi, mecze, turnieje w 2017 r.:
1 532 godz. treningowych
30 meczów sparingowych
12 meczów pucharowych
90 meczów ligowych
55 turniejów

Na 2018 rok, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, Klub otrzymał z budżetu Gminy 140 tys. złotych, aż o 40 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Zarząd KP odwołał się od tej decyzji do burmistrza Brzegu Dolnego.