KP BRZEG DOLNY

Klub Piłkarski Brzeg Dolny

70 lat tradycji

Klub Piłkarski w Brzegu Dolnym powstał w 1997 roku. Swoją działalność opiera jednak na 70 letniej tradycji piłkarskiej miasta, kiedy to w 1946 roku utworzona została organizacja sportowa Rokita Brzeg Dolny. Rok później Rokitę przemianowano na Koło Sportowe Unia Brzeg Dolny i ta nazwa funkcjonowała 10 lat. Przez kolejne 40 lat szyld nieznacznie się zmieniał,a do 1997 roku jego tytularnym sponsorem były zakłady Rokita.W 1997 roku w miejsce klubu powstało Stowarzyszenie KP Brzeg Dolny, które prowadzi piłkarskie sekcje dziecięce, młodzieżowe oraz seniorską.

Wizja i główne cele KP Brzeg Dolny

Strategia rozwoju KP Brzeg Dolny zakłada proces szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, jak również wzmocnienia pierwszego zespołu seniorów, tak by wychowankowie Klubu mieli możliwość rozwoju zawodowej ścieżki sportowej. Realizacja założeń strategii uzależniona jest od zaangażowania członków KP Brzeg Dolny, w szczególności Zarządu klubu, a także osób i instytucji współpracujących z klubem.

Stowarzyszenie odpowiedzialne społecznie

Naszym zadaniem jest organizacja życia sportowego mieszkańców miasta i gminy Brzeg Dolny, inicjowanie przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w okresie wakacji i ferii zimowych oraz wydarzeń mających na celu zachęcenie dzieci, młodzieży, jak również dorosłych do uprawniania sportowego, zdrowego trybu życia.

KP Brzeg Dolny ma także za zadanie wsparcie finansowe i materialne członków klubu- dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji – dofinansowanie do wyjazdów na turnieje, mecze, obozy sportowe, dofinansowanie sprzętu sportowego. Jako stowarzyszenie odpowiedzialne społecznie nie chcemy dopuszczać do wykluczania uboższych mieszkańców naszej gminy z życia sportowego, lecz stworzyć im warunki do aktywizacji i równoprawnego uczestnictwa w barwach KP Brzeg Dolny.